Reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu otrzymania produktu. W celu zwrotu należy poinformować nas o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży drogą mailową na adres info@layabe.com, wysyłając Formularz Zwrotu  

FORMULARZ DO POBRANIA

Niezwłocznie po otrzymaniu przez nas Formularza Zwrotu potwierdzimy Ci e-mailowo jego otrzymanie.

 

Zwrot Towaru:

 1. Przygotuj produkt do zwrotu. Najlepiej, aby znajdował się w oryginalnym opakowaniu. Przesyłkę zabezpiecz tak, aby produkt nie uległ dodatkowym uszkodzeniom podczas transportu.
 2. Umieść w paczce Formularz Zwrotu
 3. Odeślij przesyłkę na adres: 
  Point of View,
  Jeziora 2,
  05-652 Pniewy
  z dopiskiem „Layabe - Zwrot”.
 4. Po otrzymaniu przesyłki przez Raya Group:
  Produkt jest sprawdzany i jeśli spełnia warunki zwrotu, dokonamy zwrotu zgodnie z oryginalną metodą płatności.

Zwracający ponosi koszty dostawy oraz odesłania zwracanych produktów do nas.

Opakowania zwracanych kosmetyków muszą być nienaruszone, a sam produkt nie może być używany – zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w przypadku stwierdzenia:

 • wad fabrycznych produktu;
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia produktu podczas transportu, Klient zobligowany jest do sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkody, gdzie dokładnie opisze wadę przesyłki;
 • niezgodności produktu z produktem zawartym w zamówieniu.

Layabe zweryfikuje zasadność reklamacji i poinformuje mailowo Klienta o decyzji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony produkt zostanie odesłany przez Klienta na jego koszt.